• Slide 2

 • Slide 4

 • Slide 5

 • Slide 8

 • Slide 7

 • Slide 3

 • Slide 1

 • Slide 6

Pengenalan

Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM), ditubuhkan pada 1 Februari 2007. UTeM mengamalkan Sistem Penasihatan Akademik yang berasaskan sistem semester yang berorientasikan aplikasi dan amalan dalam pengajaran dan pembelajaran. Tujuan kewujudan sistem ini adalah untuk memastikan pelajar mencapai kecemerlangan akademik di samping mempunyai personaliti, sahsiah dan kemahiran insaniah yang tinggi selaras dengan usaha bagi memenuhi Lonjakan 1 – Graduan Holistik, Berciri Keusahawanan dan Seimbang seperti yang dinyatakan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025 (Pendidikan Tinggi). Oleh yang demikian, pelajar FTKEE diletakkan di bawah bimbingan Penasihat Akademik (PA) yang terdiri daripada Pensyarah dan Jurutera Pengajar di sepanjang pengajian mereka di FTKEE. PA berperanan membantu pelajar meningkatkan kemahiran dan mengatur strategi bagi mencapai tujuan tersebut.

lonjakan

10 Lonjakan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025 (Pengajian Tinggi)

Objektif Sistem Penasihatan Akademik UTeM

 1. Memantapkan proses sistem penasihatan akademik yang dilaksanakan di UTeM
 2. Menyelaraskan prosedur sistem penasihatan akademik supaya dapat dilaksanakan mengikut keperluan pengajaran dan pembelajaran di UTeM
 3. Menyelaras sistem penasihatan akademik supaya dapat dijalankan dengan berkesan di semua pusat tanggungjawab
 4. Membantu melahirkan pelajar-pelajar yang berprestasi cemerlang dan memenuhi aspek-aspek kemahiran insaniah dan nilai-nilai murni

Tanggungjawab dan Peranan

Yes, You Can lonjakan

Pengiraan Nilai Gred

Pencapaian keseluruhan pelajar dinilai dengan menggunakan dua ukuran iaitu Purata Nilai Gred (Grade Point Average (GPA)) untuk sesuatu semester dan Purata Nilai Gred Kumulatif (Cumulative Grade Point Average (CGPA)) untuk kesemua semester yang telah diikuti. Ukuran ini seterusnya digunakan untuk menentukan Kedudukan Akademik pelajar.

lonjakan


 1.   Pengiraan GPA

 2.   GPA adalah purata mata nilai gred yang diperolehi dalam sesuatu semester. Ia dikira seperti berikut:

  lonjakan

  Contoh Pengiraan GPA lonjakan

 3.   Pengiraan CGPA

 4.   CGPA ialah purata himpunan mata nilai yang diperolehi bagi semua semester yang telah diikuti. Ia dikira seperti berikut:

  lonjakan

  Contoh Pengiraan CGPA
  lonjakan

Integrated Program Outcome (iPO)

UTeM telah melaksanakan modul iPO (integrated Program Outcome) berkuatkuasa pada tahun 2017. Modul ini dibangunkan seiring dengan seruan dan keperluan daripada pihak Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) dalam usaha menghasilkan graduan yang holistik dan seimbang. Melalui modul-modul ini, pelajar akan dinilai melalui LAPAN (8) elemen MQF Domain yang telah dipetakan berdasarkan Programme Outcome (PO) dan Learning Outcome (LO) yang ditetapkan oleh fakulti mengikut program dan kursus yang diambil oleh pelajar. Pelaporan iPO dihasilkan secara automatik menerusi sistem berdasarkan formula yang telah ditetapkan.

Program Penasihatan Akademik

1. Aktiviti 2021

 • Virtual HBF 2020/2021
  Yes, You Can

 • Yes, You Can!!

  Yes, You Can


  Video - Program Yes, You Can!!! • You Are More Than What You Think

  You Are More Than What You Think Flyer


  Video
  Please use webex to run this video. You Are More Than What You Think Flyer .
  Password: FvF7rJSQ


 • Perjumpaan Bersama PA Kohot 10
  Yes, You Can
-

2. Aktiviti 2022

 • Virtual HBF 2021/2022

  Yes, You Can

 • Online Class - Mampukah Aku

  Mampukah Aku
  Video
  Online Class - Mampukah Aku . • Sesi Bersama TDPP FTKEE

  Mampukah Aku

  Video - Sesi Bersama TDPA FTKEE>


 • Perjumpaan Bersama PA

  Mampukah Aku