Up

Penasihatan Akademik

Pengenalan

Tujuan kewujudan sistem ini untuk memastikan pelajar mencapai kecemerlangan akademik di samping mempunyai 
personaliti, sahsiah dan kemahiran insaniah yang tinggi. Oleh yang demikian pelajar diletakkan di bawah bimbingan 
Penasihat Akademik (PA) daripada kalangan pensyarah di sepanjang pengajiannya. PA berperanan membantu
pelajar meningkatkan kemahiran dan mengatur strategi bagi mencapai tujuan tersebut.

 

Objektif

1. Membimbing pelajar dalam merancang pengajian dan aktiviti ke arah meningkatkan pencapaian akademik dan potensi individu.
2. Melatih pelajar mendapatkan kemahiran dan merangka strategi pembelajaran untuk mencapai matlamat diri.
3. Memberi nasihat dan pendedahan mengenai laluan kerjaya.

 

Peranan Dan Tanggungjawab PA

Mengemaskini dokumen/rekod Penasihatan Akademik secara bercetak atau secara atas talian.

 

Prosedur Penilaian Integrated Program Outcomes (iPO)

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /webpool/php7.4/ptj/ftkee/components/com_phocadownload/views/category/tmpl/default.php on line 98
 
 
Powered by Phoca Download