Bachelor of Electrical & Electronic Technology


Electrical

 

 

 1. Bachelor of Technology in Electrical Maintenance System with Honours
  (Sarjana Muda Teknologi Penyelenggaraan Sistem Elektrik dengan Kepujian)
  BEEM
 2. Bachelor of Technology in Industrial Electronic Automation with Honours
  (Sarjana Muda Teknologi Automasi Elektronik Industri dengan Kepujian)
  BEEL
 3. Bachelor of Technology in Internet of Things with Honours
  (Sarjana Muda Teknologi Internet Pelbagai Benda dengan Kepujian)
  BEEV
 4. Bachelor of Technology in Telecommunications with Honours
  (Sarjana Muda Teknologi Telekomunikasi dengan Kepujian)
  BEEW