Poster Pengurusan Tenaga FTKEE, UTeM

 

 chart1.png

 

chart2.png  

 

chart3.png  

 

chart4.png